Očami terapeutky aj gynekológa: Ako neplodnosť ovplyvňuje duševné zdravie?

16 minút čítania

Očami terapeutky aj gynekológa: Ako neplodnosť ovplyvňuje duševné zdravie?

16 minút čítania
30.04.2022 12:00
Prečítané: 428x

Približne 20 % párov má problémy s počatím potomka. Ide o mimoriadne citlivú tému, no v súvislosti s možnosťami pomoci pri riešení neplodnosti sa o nej hovorí čoraz častejšie. Citeľne menšiu váhu však venujeme rovnováhe duševného zdravia v súvislosti s týmto problémom. Akú úlohu zohráva rovnováha duševného zdravia v súvislosti s problémom počatia potomka? Pýtali sme sa psychoteraputky aj vedúceho gynekológa centra reprodukčnej medicíny v Sanatórium Helios Košice.

Rodí sa menej detí

Na Slovensku sa každý rok narodí menej detí. Pre porovnanie, v roku 1989 sa narodilo viac ako 80-tisíc detí [1], v roku 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky uvádza číslo 56 565 detí [2]. Za týmto poklesom sa okrem iného skrýva aj problém párov s počatím potomka.

Problém s neplodnosťou trápi až 20 %  párov, čiže každý 5 pár má problém otehotnieť. Za posledné desaťročie sa príčiny neplodnosti výrazne preskupili. V 30 % sa na neplodnosti podieľa inkompatibilita páru, v 10 % sa príčinu určiť nedá a zvyšné percentá sa rovnocenným podielom rozdeľujú medzi obe pohlavia.

Nalomená psychika

Hoci sa v našej spoločnosti stále pozastavujeme nad rozhodnutiami mladých párov so slovami „a kedy budú deti“, dobrou správou je, že tento nemiestny prístup postupne vytláča (tak dôležitá) empatia: čoraz silnejším predmetom záujmu je vplyv neplodnosti na psychické zdravie párov. Nemožno totiž poprieť, že tento nežiadúci fenomén je pre mnohé páry hlboko stresujúcim zážitkom.[4] Neschopnosť počať dieťa sa zaraďuje medzi jednu z najbolestivejších životných skúseností, a to aj v porovnaní s takými závažnými stratami ako sú rozvod či dokonca smrť blízkeho.[5]

Jedným z dôkazov je istá nemecká štúdia, ktorá u bezdetných partnerov skúmala motiváciu túžby mať dieťa. Tá sa spájala najmä s prianím darovať nový život,  formovať spoločný život a domácnosť a zažiť skúsenosť lásky, ktorá vyplýva z rodičovstva.[6] Nemožnosť dosiahnuť tieto cnostné ciele je štartom stresujúcej životnej okolnosti, ktorej následkom je vznik mnohých psychosociálnych reakcií.[7] Tie sú niekedy sprevádzané existenciálnou krízou a emocionálnym napätím v podobe úzkosti, potlačeného hnevu, neuspokojivých medziľudských vzťahov, frustrácie, pocitu menejcennosti, depresie, pocitu zamietnutia a nevedomého pocitu viny.[8]

Celospoločenský tlak a vlastná identita

Vo všeobecnosti prevláda názor, že túžba po dieťati je u žien väčšia. Mnohé ženy totiž vnímajú materstvo ako poslanie, preto v prípade neschopnosti mať dieťa môžu prepadnúť smútku a depresii. Neplodné ženy vykazujú vyššiu mieru psychických príznakov ako ich partneri, zažívajú vyššiu úroveň depresie, hnevu a bojujú aj s poklesom sebavedomia. Sú hlbšie zapojené do liečebných postupov a celou situáciou sú zvyčajne ovplyvnené viac ako muži.[9]

problemy s neplodnostou

Dôvodom je, že ženy vnímajú neplodnosť ako zlyhanie a svoje telo ako nedostatočné. Často ho spájajú so svojím minulým správaním, a to najmä v prípade, ak prekonali potrat, mali viacero sexuálnych partnerov alebo ak sa dopustili nevery. V týchto prípadoch žena vníma neplodnosť ako formu trestu.[10]

Z mojej praxe vyplýva, že vo väčšine prípadov znáša žena neplodnosť ťažšie ako muž. (Darina Szabo)

Muži si zas problémy s neplodnosťou viac spájajú s pocitom sklamania,[11] vnímajú ju však ako aktuálnu situáciu, ktorá sa dá riešiť.[12] Neplodnosť má hlboký negatívny vplyv na mužstvo a vedie k stigmatizácii, preto u mužov vyvoláva pocity poníženia. Viacerí autori pritom tvrdia, že neschopnosť splodiť dieťa si muži najčastejšie spájajú s mužnosťou a sexuálnou potenciou, ktorá vedie k intenzívnejšiemu vnímaniu osobnej nedostatočnosti.[13]

S rôznym psychickým nastavením žien a mužov sa v praxi stretáva aj terapeutka na vzťahy, Darina Szabo: „Každý z nás, bez rozdielu na to, či sme muž alebo žena, sa s problémami vysporiadava úplne inak. Sme veľmi individuálni, a preto sa snažím šiť terapie na mieru podľa toho, aký môj klient je. Z mojej praxe vyplýva, že vo väčšine prípadov znáša žena neplodnosť ťažšie ako muž. Je to historicko-spoločenská dogma, ktorá dala ženám ako jednu zo základných sociálno-spoločensko-ekonomických úloh priviesť na tento svet dieťa. Keď sa preto žene opakovanie nedarí otehotnieť, vzniká v nej pocit celoživotného zlyhania a znásobuje sa v nej pocit, že je neschopná a nepotrebná. Aj v dnešnej dobe je tlak na ženu v tejto oblasti obrovský. 

neplodnost

Z pohľadu gynekológa

Podľa predpokladov je depresia považovaná za najčastejší psychologický problém, ktorému čelí neplodný pár, špeciálne žena.[14] Nadmerná psychická záťaž však nepredstavuje nebezpečenstvo len pre jej psychické, ale rovnako aj pre jej fyzické zdravie.

Nadmerný psychický či fyzický stres, neraz spojený aj s výrazným zvýšením či znížením hmotnosti, zapríčiňuje totiž u žien vznik hypotalamickej dysfunkcie. Ide o problém spojený s časťou mozgu nazývanou hypotalamus, ktorý reguluje mnoho telesných funkcii, okrem iného aj uvoľňovanie gonádotropného hormónu. Ten stimuluje produkciu folikulo-stimulačného hormónu (FSH) a luteinizačného hormónu (LH), ktorých nízka hladina zapríčiňuje, že vo vaječníkoch nedozrievajú folikuly a nedochádza tak k uvoľneniu vajíčka a k ovulácii.[15]

Tento hormonálny proces môže byť často ovplyvnený aj inou hormonálnou poruchou. Príkladom je zvýšená hladina prolaktínu, znížená funkcia štítnej žľazy, syndróm polycystických vaječníkov či zvýšená hladina mužských pohlavných hormónov. V prípade potvrdenia niektorej z týchto porúch je potrebné podstúpiť špecializovanú liečbu pod vedením gynekológa alebo endokrinológa.

Reprodukčná medicína a jej možnosti

Dobrou správou je, že hoci sa problém s neplodnosťou neustále rozširuje, reprodukčná medicína a jej výsledky napredujú. Dnes je len veľmi málo párov, ktorým nevieme pomôcť. Rozhodujúcim faktorom je najmä výška veku, v akom nás vyhľadajú, a príčina sterility. Príčiny, s ktorými sa stretávame, sú pritom rôzne – od častých problémov s ovuláciou až po závažné genetické príčiny neplodnosti. Najdôležitejšie je však nevzdať sa a neukončiť liečbu predčasne“, podporuje páry v riešení neplodnosti MUDr. Peter Hladký, vedúci lekár centra reprodukčnej medicíny v Sanatóriu Helios Košice.

Zo skúseností vieme, že procesom liečby lepšie prechádzajú páry, ktoré sa jednotlivých konzultácií zúčastňujú spoločne a sú si tak vzájomne oporou. (MUDr. Peter Hladký)

„Podpornou liečbou dôležitou už pri plánovaní tehotenstva je významná suplementácia kyselinou listovou a metafolinom, skúsiť však môžete aj kombinované produkty s myo-inositolom a d-chiro-inositolom, ktoré nielenže potencujú liečbu, ale zvyšujú aj pravdepodobnosť správneho dozrievania a uvoľnenia vajíčka z vaječníka. Pre správnu funkciu imunitného systému je tiež dôležitý pravidelný prísun vitamínu D3,“ odporúča MUDr. Peter Hladký.

Závažnosť psychických príznakov neplodných párov závisí podľa MUDr. Petra Hladkého najmä od toho, v akej fáze diagnostiky a liečby sa pár nachádza. Čím je snaha o graviditu, a teda aj samotná liečba dlhšia, tým sú aj psychické príznaky závažnejšie. Dôležitá je pritom aj podpora partnera či partnerky:

„S psychologickými problémami sa v našom centre stretávame veľmi často. Zo skúseností vieme, že procesom liečby lepšie prechádzajú páry, ktoré sa jednotlivých konzultácií zúčastňujú spoločne a sú si tak vzájomne oporou. Nemenej dôležitá je aj dostatočná informovanosť oboch partnerov nielen o výsledkoch diagnostiky, ale aj o každom ďalšom kroku, ktorý bude v procese liečby nasledovať. Dôvera v lekára je v tomto prípade kľúčová.

MUDr. Hladký pritom upozorňuje na dôležitý fakt, ktorý si treba uvedomiť: vajíčka a spermie vekom starnú a ich kvalita sa tým zhoršuje. Aj preto je vek zásadným faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje úspešnosť liečby. „Čím skôr nás pár vyhľadá, tým je šanca na úspech liečby vyššia a dĺžka jej trvania kratšia. Z môjho pohľadu je zlomovým vekom u ženy 37 rokov. U starších žien sa úspešnosť výrazne znižuje, pričom liečba s vlastnými vajíčkami po štyridsiatke klesá pod zhruba 15 %.“

V prípade, že sa téma neplodnosti týka aj vás a chceli by ste využiť možnosti online poradenstva, na našom portáli nájdete Online poradňu pre neplodnosť a reprodukčnú medicínu s MUDr. Petrom Hladkým, ktorý pôsobí ako vedúci lekár Centra reprodukčnej medicíny v Sanatórium Helios Košice.

neplodnost

Aj vzťahová terapia môže pomôcť

Téma neplodnosti nie je vyslovene len gynekologickým problémom. Psychologická podpora môže páru veľmi pomôcť, no znižuje sa ňou aj výskyt stresu, čo v konečnom dôsledku zvyšuje šancu na počatie. Potreba blízkej spolupráce gynekológov a psychológov je tak s cieľom zlepšiť psychický stav pacientov nevyhnutná.

Pri väčšine chorôb je dobrá duševná forma nevyhnutná, neplodnosť nie je výnimkou. „Príčina môže byť u každého pacienta veľmi špecifická a individuálna. Či už sa týka muža alebo ženy, vstupuje do ich vzájomného vzťahu a ovplyvňuje plodnosť. Ako príklad uvediem pár, ktorý sa opakovane pokúšal o počatie až 8 rokov, napriek tomu však u nich lekári nediagnostikovali žiadne fyzické ani zdravotné problémy, ktoré by boli príčinou neplodnosti. Absolvovali sme spolu terapiu a pri dôkladnom vnímaní ich komunikácie sme prišli k záveru, že mali panický strach priniesť dieťa na tento svet. Podvedomý strach oboch partnerov tak pôsobil na ich možnosť počať dieťa. Keď si svoj strach uvedomili a kontinuálne s ním pracovali, do pol roka sa im podarilo počať dieťa,“ spomína na jeden z párov terapeutka Darina Szabo.

Psychologické a psychosomatické príčiny neplodnosti môžu byť pritom rôznorodé. Ako uvádza terapeutka, môže ísť o pocit neprijatia rodičmi až po pocit neschopnosti byť dobrým rodičom, spadá sem aj podvedomá nedôvera v partnera, neistota a strach priviesť dieťa na svet.

parova terapia

„Okrem toho sú tam aj ďalšie iné príčiny, ktoré sú na prvý pohľad zdanlivo neviditeľné, ale aj tak môžu zohrať úlohu, ktorá sa medzi partnermi odzrkadlí problémami pri počatí dieťatka,“ uzatvára tému terapeutka Darina Szabo, ktorá párom práve pomocou terapie pomáha pochopiť motívy a priviesť ich k cieľom, rovnako ako aj zvládať a prijať fakt, že svoje dieťa mať nemôžu.

REFERENCIE:

[1] Antoni, D.: Pôrodnosť na Slovensku klesá. Odborníci vysvetlili, čo to znamená a či to môžu Matovičove plány zmeniť. In: .týždeň. Dostupné na: https://www.tyzden.sk/politika/73158/porodnost-na-slovensku-klesa-odbornici-vysvetlili-co-to-znamena-pre-slovensko/.

[2] Štatistický úrad Slovenskej republiky. Dostupné na: https://bit.ly/3LBqumc

[3] . Tomáš S. Sterilita a diagnosticko-liečebný manažment sterilného páru. Gynekológia pre prax. 2008;(6)2:88–92.

[4] Guerra D, Liobra A, Veiga A, Barri PN. Psychiatric morbidity in couples attending a fertility service. Hum Reprod. 1998;13:1733–1736.

[5] Mahlstedt PP. The psychological component of infertility. Fertil Steril. 1985;43:335–346

[6] 0. Dyer S, Mokoena N, Maritz J, van der Spuy Z. Motives for parenthood among couples attending a level 3 infertility clinic in the public health sector in South Africa. Hum Reprod. 2008;23:353–7

[7] . Sobotková I. Psychologie rodiny. Praha: Portál; 2012.

[8] . Mahlstedt PP. The psychological component of infertility. Fertil Steril. 1985;43:335–346.

[9] . Franco JG Jr, Razera Baruffi RL, Mauri AL, Petersen CG, Felipe V, Garbellini E. Psychological evaluation test for infertile couples. J Assist Repord Genet. 2003;19:269–273.

[10] Dostupné online: https://www.solen.sk/storage/file/article/61821f5d10386b975a95e7c9093df351.pdf

[11] PhDr. Linda Katona. Medziodborové konzílium. Psychosociálne aspekty neplodnosti. 2015. Dostupné online: https://www.solen.sk/storage/file/article/61821f5d10386b975a95e7c9093df351.pdf 

[12] Greil AL. Infertility and psychological distress: a critical review of the literature. Soc Sci Med. 1997;45(11):1679–704.

[13] Dudgeon MR, Inhorn MC. Gender, masculinity and reproduction: anthropological perspectives. Int J Men’s Health. 2003;2:31–56

[14] PhDr. Linda Katona. Medziodborové konzílium. Psychosociálne aspekty neplodnosti. 2015. Dostupné online: https://www.solen.sk/storage/file/article/61821f5d10386b975a95e7c9093df351.pdf 

[15] Najčastejšie príčiny neplodnosti mužov a žien. Dostupné online: https://lekar.sk/clanok/najcastejsie-priciny-neplodnosti-u-muzov-a-zien 

zdielať na facebooku

Páči sa Vám tento článok?

Ak chcete dostávať newsletter s výberom tém podľa vašich záujmov, stačí si ich vo vašom profile po registrácii vyplniť.

Registrácia