Nahraďte novoročné predsavzatia absolvovaním preventívnych prehliadok. Môžu vám zachrániť život

11 minút čítania

Nahraďte novoročné predsavzatia absolvovaním preventívnych prehliadok. Môžu vám zachrániť život

11 minút čítania
30.12.2021 12:00
Prečítané: 264x

Často sa hovorí, že si veci dokážeme vážiť až vtedy, keď ich stratíme. O zdraví to platí na sto percent. Svoju pozornosť mu mnohí pripisujeme až v momente, keď už môže byť neskoro. Jedným z mimoriadne častých príčin je pritom neskorá diagnostika, ktorej vieme efektívne predchádzať práve absolvovaním preventívnych prehliadok. Viete, ktoré sú povinné a máte na ne zo zákona právo?

Mnohí žijeme v domnienke, že do povinných preventívnych prehliadok, ktoré by sme mali pravidelne absolvovať, spadá len preventívna prehliadka u obvodného lekára a u gynekológa. V skutočnosti je to trochu inak. Nárok máme aj na ďalšie bezplatné, pravidelné vyšetrenia, ktoré, ak prichádzajú v správnom čase, dokážu nám zachrániť život. Kašlime preto tento rok na všetky nezmyselné novoročné predsavzatia a namiesto toho upriamme pozornosť na jediné - absolvujme v priebehu roka všetky vyšetrenia, na ktoré máme právo. Nič predsa nenahradí pocit vedomia, že sme v poriadku.

Na aké pravidelné preventívne prehliadky máte teda ako dospelá žena v Slovenskej republike nárok?

zena prevencia

Preventívna prehliadka u všeobecného lekára

Na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára máte nárok raz za dva roky, každoročne by ste ju mali absolvovať len ak ste evidovaná ako darkyňa krvi, orgánov alebo tkanív.

Preventívna prehliadka zvyčajne netrvá dlhšie než 30 minút. V jej úvode absolvujete pohovor, počas ktorého by sa mal lekár zamerať najmä na riziká vyplývajúce z vašej rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu. Okrem toho skontroluje stav očkovania, v súvislosti s ktorým vám následne môže odporučiť preočkovanie (napr. vakcínou proti tetanu).

Po absolvovaní pohovoru nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela vrátane kontroly pulzu a krvného tlaku, pričom ak máte 40 a viac rokov, bude súčasťou vyšetrenia aj EKG. Súčasťou preventívnej prehliadky sú okrem toho aj krvné odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia.

ekg

Okrem vykonania základných vyšetrení môže však preventívna prehliadka u všeobecného lekára prebiehať aj v rozsiahlejšej forme. Typ a rozsah vyšetrení je individuálny a vždy sa odvíja od rodinnej anamnézy a konkrétnych problémov, ktorými ako pacientka trpíte. Aj preto bude dobré, ak sa túto preventívnu prehliadnu naučíte vnímať nie ako povinnosť, ale ako príležitosť porozprávať sa o problémoch, ktoré vás trápia, nech už sa týkajú akejkoľvek oblasti vášho zdravia.

Preventívna prehliadka u gynekológa

Za štandardných okolností by ste mali svoju prvú gynekologickú prehliadku absolvovať po dovŕšení 18. roku, pričom následne by ste mali gynekológa navštevovať minimálne jedenkrát za rok.

Gynekológa však môžu bezplatne navštíviť aj slečny, ktoré ešte nemali 18 rokov. V niektorých prípadoch môže totiž maloletú pacientku poslať na gynekologické vyšetrenie aj detský lekár. Môže ísť o situácie, v ktorých sa pacientke do 14 rokov nevyvinú sekundárne pohlavné znaky, keď ani po dovŕšení 15. roku nemá menštruáciu alebo ak trpí závažnými poruchami cyklu, medzi ktoré môže patriť aj veľmi silné či nepravidelné krvácanie. Maloleté pacientky by v takomto prípade mali svoju gynekologickú prehliadku absolvovať v sprievode zákonného zástupcu, ktorý sa však samotného vyšetrenia a rozhovoru s gynekológom zúčastniť nemusí, pokiaľ si to maloletá pacientka vyslovene neželá.

gynekolog prva prehliadka

Rovnako ako všeobecný lekár, aj gynekológ sa počas preventívnej prehliadky sústredí najskôr na rodinnú anamnézu. Okrem toho poskytuje odborné poradenstvo súvisiace s antikoncepciou, hormonálnou liečbou, prevenciou proti sexuálne prenosným ochoreniam či iným problémom. Potom prichádzajú na rad viaceré gynekologické vyšetrenia, v rámci ktorých vás okrem palpačného vyšetrenia prsníkov čaká aj ultrasonografického vyšetrenie buď vaginálne alebo abdominálne (teda cez brucho).

Z gynekologického hľadiska sa tiež osobitne pristupuje nielen k rakovine prsníka, ale aj k rakovine krčka maternice. U žien vo veku 40 – 69 rokov sa preto raz za 2 roky vykonáva aj ultrasonografické vyšetrenie prsníkov, tzv. mamografia, a cytológia biologického materiálu, ktorý sa odoberá z krčka maternice. S cytologickými vyšetreniami sa pritom začína už po dovŕšení 23. roku života, pričom frekvencia týchto vyšetrení v nasledujúcich rokoch závisí od výsledkov cytológie.

mamografia

V rámci prístupu voči rakovine prsníka a rakovine krčka maternice, ktoré, mimochodom, patria medzi najčastejšie ženské ochorenia, je okrem lekárskej zodpovednosti mimoriadne dôležitý aj váš individuálny preventívny prístup. V praxi to znamená, že hoci sa ultrasonografické vyšetrenie prsníkov robí len každé dva roky, samovyšetrenie prsníkov, ktoré vám gynekológ počas preventívnej prehliadky nepochybne pripomenie, by ste mali vykonávať aspoň jedenkrát za mesiac. To isté platí aj v prípade rakoviny krčka maternice, ktorej účinnou prevenciou je očkovanie proti HPV, ktoré môže zabrániť vzniku karcinómu. Toto očkovanie môžu dievčatá absolvovať už od 9. roku života, rovnako tak však môžu urobiť aj kedykoľvek v dospelosti. Lekári pritom odporúčajú očkovanie u dievčat vo veku 13 rokov, kedy je vakcinácia čiastočne hradená aj zdravotným poistením. Výška príspevku na očkovanie pritom závisí nielen od veku, ale aj od rozsahu očkovacej látky a výberu zdravotnej poisťovne, v ktorej ste poistencom. Ideálne preto bude, ak si výšku príspevku, na ktorý máte nárok, vopred overíte vo svojej zdravotnej poisťovni.

hpv ockovanie

Špeciálnou kategóriou sú mamičky, ktoré by mali preventívne gynekologické prehliadky absolvovať jedenkrát mesačne počas tehotenstva a jedenkrát za šesť týždňov po pôrode.

Preventívna prehliadka u gastroenterológa

Kým preventívna prehliadka u svojho všeobecného lekára a gynekológa je pomerne známa vec, o preventívnom vyšetrení v gastroenterologickej ambulancii veľa žien nevie, hoci je mimoriadne dôležité. Ide o vyšetrenie konečníka a hrubého čreva kolonoskopom, ktoré dokáže odhaliť už predrakovinové štádiá rakoviny a zachrániť tak život.

Kolonoskopické vyšetrenie pritom netreba absolvovať každý rok. Za normálnych okolností sa toto vyšetrenie po prvýkrát absolvuje po dosiahnutí 50. roku života. V prípade, že vaše prvé výsledky kolonoskopie boli negatívne, právo na absolvovanie tohto vyšetrenia máte raz za desať rokov. Ak však máte na ochorenie rakoviny hrubého čreva a konečníka pozitívnu rodinnú anamnézu alebo je riziko týchto ochorení u vás inak zvýšené, môžete ho absolvovať už po piatich rokoch. Zároveň platí, že ak patríte do skupiny rizikových pacientov, tak sa preventívna kolonoskopická prehliadka vykonáva bez vekového obmedzenia.

kolonoskopia

Vyšetrenie pritom dokáže vyhľadať polypy a včasné štádiá rakoviny hrubého čreva a konečníka. V prípade nálezu sa z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorú lekár odosiela na histologické vyšetrenie. Následne sa podľa možností tento nález endoskopicky odstráni.

Gastroenterologické vyšetrenie mnohí považujú za nepríjemný zákrok, v skutočnosti však nejde o nič, čo by bolo výrazne bolestivé či extrémne komplikované. Ak však patríte k citlivejším povahám, stále máte možnosť absolvovať ho pod vplyvom anestézie, o ktorej je však nevyhnutné sa vopred poradiť s odborným špecialistom.

Preventívna prehliadka u zubára

Preventívnu prehliadku u zubára sú dospelí povinní absolvovať jedenkrát ročne. Výnimku máte, ak ste budúca mamička. V takomto prípade by ste mali preventívne vyšetrenie absolvovať dva razy počas toho istého tehotenstva, konkrétne na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra. Vzhľadom na pandémiu bola však minulý rok väčšina vyšetrení v sklze, preto preventívna prehliadka u zubára nebola podmienkou. Ako však budú podmienky týkajúce sa zubných prehliadok nastavené tento rok zatiaľ nevieme.

V rámci preventívnej prehliadky je zubár povinný prehliadnuť vám chrup ako aj  mäkké tkanivá ústnej dutiny. Okrem toho sa sústredí aj na riziko vzniku parodontu, kontrolu medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov a prípadných zubných náhrad, no zamerať by sa mal aj na kazivosť chrupu a krvácanie ďasien.

zubar prehliadka

Súčasťou preventívnej zubnej prehliadky by tiež mala byť kontrola hygienických návykov. Niekedy je totiž jediným problémom zlých zubov ich nesprávne čistenie. Voči prípadným radám a poučeniam preto určite nebuďte skeptické. Môžu vám totiž zachrániť nielen chrup, ale aj peňaženku.

zdielať na facebooku

Páči sa Vám tento článok?

Ak chcete dostávať newsletter s výberom tém podľa vašich záujmov, stačí si ich vo vašom profile po registrácii vyplniť.

Registrácia