Majú mať ženy z hormonálnej antikoncepcie stále strach?

13 minút čítania

Majú mať ženy z hormonálnej antikoncepcie stále strach?

13 minút čítania
11.11.2021 12:00
Prečítané: 402x

Na Slovensku užíva nejakú formu antikoncepcie každá piata žena v reprodukčnom veku. Hormonálnu antikoncepciu však berú len 10,3 % žien. Tento počet je výrazne nižší oproti ženám z vyspelých krajín, akými sú Nemecko, Švajčiarsko, Škandinávia a Holandsko. Zaostávame dokonca aj za Českou republikou.

Odborníci sa zhodujú, že za poklesom užívania hormonálnej antikoncepcie na Slovensku treba vidieť najmä strach, šírenie informácií z neoverených zdrojov laickými antihormónovými odporcami ako aj nedôveru značnej časti odbornej spoločnosti.

Produkcia estrogénu je zabezpečená priamo telom ženy, teda prirodzenou cestou. Aj vďaka tomu už inovácie vo výskume a vývoji niektorých foriem antikoncepcie dospeli až tak ďaleko, že dovolili v modernej antikoncepcii znížiť obsah estrogénu až na nulové hodnoty. Jej účinnosť zostáva rovnaká. Aj na tieto fakty sa snažia v rámci edukačnej kampane Na rovinu o hormonálnej antikoncepcii* poukázať najväčšie odborné kapacity z oblasti gynekológie, endokrinológie a reprodukcie Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM a MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.

Čo stojí za poklesom užívateliek hormonálnej antikoncepcie?

Antikoncepcia bola prvým liekom, ktorý lekári dlhodobo podávali zdravému pacientovi. Po revolúcii prišlo k obrovskému nárastu užívateliek, no dnes zaznamenávame rapídny pokles.

Antikoncepciu užíva len 10,3 % žien na Slovensku.

Za poklesom užívania hormonálnej antikoncepcie stojí vytváranie akéhosi strachu z hormónov v antikoncepcii, nespomínajú sa jej pozitíva. Príčinou môžu byť aj religiózne dôvody. Mýty, ktoré často nie sú odborne podložené, sa vo väčšine prípadov šíria najrýchlejšie,“ ozrejmuje situáciu docent Martin Redecha.

Svoj pohľad na problematiku dodáva aj profesor Payer. „Nastal rozmach všetkého prírode identického, hormóny sa považujú za umelé, synteticky vyrobené a telu škodlivé. Vládne tu obava z nežiadúcich účinkov, hlavne riziká žilového tromboembolizmu. Ani lifestylové časopisy nie sú veľmi naklonené hormonálnej antikoncepcii a kritizujú všetky prípady, pri ktorých došlo k nežiadúcim účinkom či komplikáciám. Aj z tohto dôvodu klesá počet žien, ktoré ju užívajú.“

Strach z hormonálnej antikoncepcie už viac nie je na mieste. Docent Redecha uvádza, že hormóny v antikoncepčných prípravkoch sú svojím chemickým zložením podobné ženským hormónom. Ich vzájomný pomer je niekedy dokonca výhodnejší, než v prirodzenom cykle, a tak môže mať užívanie hormonálnej antikoncepcie na zdravie ženy naopak priaznivý vplyv.

Tabletky sa v dnešnej dobe zjednodušujú. Jednou z ciest je úplné vynechanie estrogénu, ktorý môže u niektorých žien spôsobovať nežiadúce vedľajšie účinky, a tak vyvolávať u mnohých žien obavy. V súčasnosti je podľa odporúčaní WHO (2015) aj iných odborných spoločností gestagénová antikoncepcia veľmi bezpečná a má len málo kontraindikácií, ktoré limitujú jej použitie.  

Hormonálna antikoncepcia je na trhu už viac ako 60 rokov

Dlhodobým celosvetovým trendom vo vývoji a výskume v oblasti hormonálnej antikoncepcie je prinášanie antikoncepčných foriem, ktoré obsahujú rádovo nižšie dávky hormónov ako tie pred 60-timi rokmi. Vývoj antikoncepcie stále napreduje a má za úlohu dosiahnuť maximálny antikoncepčný efekt za použitia čo najnižšej dávky hormónov, s minimálnymi nežiadúcimi účinkami.

Jedným z cieľov moderného vývoja antikoncepčných tabliet v zmysle minimalizácie nežiadúcich účinkov, pri zachovaní antikoncepčnej účinnosti, je absencia estrogénovej zložky v tablete. Jeho prítomnosť môže u niektorých žien spôsobovať nežiadúce vedľajšie účinky. Moderná doba si vyžaduje moderné a zdravie šetriace riešenie aj v podobe jednozložkovej antikoncepcie bez estrogénu.

Antikoncepcia sa za posledné roky výrazne zmenila. Trend je v znižovaní dávky hormónov a hľadania látok, ktoré sú najbližšie ženskému organizmu. Žiadna antikoncepcia, ak je žena zdravá a spĺňa všetky predpoklady na jej užívanie, nie je nebezpečná. I keď užívanie nesie určité riziká. Preto je nevyhnutná konzultácia a odporúčanie lekárom pred jej samotným užívaním.

Ženy k svojmu zdraviu nepotrebujú menštruáciu

Gynekológovia sa už desaťročia zhodujú v tom, že prínosy hormonálnej antikoncepcie výrazne prevyšujú jej možné riziká. Primárnym účelom antikoncepcie stále zostáva ochrana pred nechceným tehotenstvom. Mnoho žien, najmä mladých prvoužívateliek, si neuvedomuje aj tzv. neantikoncepčné benefity hormonálnej antikoncepcie, ako je ochrana pred mimomaternicovým otehotnením, stabilizácia hladiny hormónov či pomoc pri problémoch s menštruačným cyklom.

Podľa profesora Borovského je život bez menštruácie výhodou užívania antikoncepcie, ktorý má aj jasné zdravotné dôvody. Antikoncepcia podľa neho zjednodušene pôsobí tak, že „uspí“ vaječník, čo je normálna situácia v živote ženy, keď je tehotná, alebo dojčí.

Kedysi mali ženy 10 – 20 detí a takmer vôbec nemenštruovali. V dnešnej dobe žena väčšiu časť života menštruuje a tehotná je skôr výnimočne.

Ženy k svojmu zdraviu menštruáciu naozaj nepotrebujú. Naopak, môže im spôsobovať mnohé problémy a ochorenia. Z niektorých štúdií vieme, že až 58 % žien by akceptovalo dočasnú nepravidelnosť, ak by to v konečnom dôsledku viedlo k menšiemu počtu epizód krvácania alebo amenorey.

Práve cyklus bez menštruačného krvácania je jednou z výhod jednozložkovej antikoncepcie bez estrogénu a z medicínskeho a zdravotného hľadiska to vôbec nevadí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) výskyt amenorey v súvislosti s užívaním jednozložkovej tabletovej antikoncepcie nie je škodlivý, nie je potrebné menštruovať každý mesiac.

Podľa doktora Cupaníka môžu z potlačenia menštruácie profitovať aj napríklad ženy s bolestivou menštruáciou, predmenštruačným syndrómom (PMS), nadmerným menštruačným krvácaním, myómami, nepravidelným krvácaním/anovuláciou a anémiou.

Okrem vyššie spomenutých benefitov poskytuje pravidelné užívanie hormonálnej antikoncepcie tiež ochranu pred niektorými druhmi rakoviny. Riziko klesá už po ročnom užívaní tabletiek (až o 20 %) a po 4 rokoch dokonca o 50 %. Výhodou je, že ochranný vplyv pretrváva dlhodobo aj po vysadení antikoncepcie.

Ochranný vplyv vychádza práve z blokády ovulácie. Samozrejme, ako pri iných liečivách, aj hormonálna antikoncepcia so sebou prináša nežiadúce účinky. Ich množstvo je však v porovnaní s minulosťou oveľa prijateľnejšie, pretože dnešné tabletky obsahujú už len nízke dávky hormónov. Napriek tomu sa odhaduje, že počas prvého roka prestane kvôli nežiadúcim účinkom užívať hormonálnu antikoncepciu 30 % nových užívateliek.

Profesor Borovský dodáva, že pri predpise hormonálnej antikoncepcie je mimoriadne dôležité vedieť rodinnú aj osobnú anamnézu pacientky, kvôli možným kontraindikáciám zo strany estrogénovej zložky. Ak sú informácie neúplné, resp. zamlčané, môže to byť problém a kombinovaná HAK s estrogénom môže pre takúto ženu znamenať určité riziko. Preto je každá žena riadne poučená, že v prípade výskytu akýchkoľvek nežiadúcich účinkov má bezodkladne kontaktovať lekára. V takýchto prípadoch niektorí lekári radšej predpisujú gestagénovú antikoncepciu bez estrogénu.

Obava z tromboembolickej príhody pri užívaní antikoncepcie

Neustále démonizovanie užívania hormonálnej antikoncepcie a prijímanie informácií z nedôveryhodných zdrojov má za následok neoprávnené obavy z jej užívania.

Moderná antikoncepcia vie byť bezpečná a mať len takú dávku hormónov, aby zamedzila tehotenstvu a nespôsobovala iné zdravotné komplikácie.

V súčasnosti sú na trhu tabletky s oveľa nižšími dávkami hormónov, podobné ženským hormónom produkovaným vo vaječníkoch, preto nepredstavujú pre telo také veľké zaťaženie, ako tomu bolo kedysi. „Podľa Európskej liekovej agentúry (EMA) je výskyt žilového tromboembolizmu (VTE) u 2 z 10 000 žien, ktoré neužívajú hormonálnu antikoncepciu. U užívateliek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (závisí od typu gestgénu) je toto číslo od 5 do 12 prípadov z 10 000 žien. U užívateliek jednozložkovej antikoncepcie bez estrogénu je to číslo porovnateľné s neužívateľkami. Môžeme teda povedať, že kombinovaná hormonálna antikoncepcia má vo všeobecnosti vyššie riziko z pohľadu vzniku žilového tromboembolizmu v porovnaní s jednozložkovou antikoncepciou bez estrogénu, ktorá toto riziko nezvyšuje, resp. je na úrovni neužívateľky hormonálnej antikoncepcie,“ konštatuje profesor Payer.

Samozrejme, na počiatku užívania každej hormonálnej antikoncepcie je potrebné počítať s úvodným obdobím „zvykania si“. Organizmus každej ženy je individuálny a môže inak reagovať na nové podmienky a prítomnosť hormónu. Doba adaptácie na určitý prípravok hormonálnej antikoncepcie je aspoň tri mesiace - skôr nemá význam hodnotiť a vysadzovať či meniť liek za iný. Samozrejme ak má žena akékoľvek pochybnosti, je potrebné kontaktovať svojho lekára.

Núdzová antikoncepcia by mala byť len núdzovým riešením

Informovanosť o sexuálnom zdraví, sexuálne prenosných chorobách a plánovaní rodičovstva je u mladých dievčat nedostatočná. Dievčatá sa informácie dozvedajú na internetových diskusných fórách alebo od kamarátok. Tieto informácie sú často mylné a zavádzajúce. Aj kvôli tomu mladé dievčatá mnohokrát nenavštevujú gynekologické ambulancie a v prípade nechráneného pohlavného styku využijú radšej antikoncepciu v podobe núdzovej antikoncepcie, ktorá je voľnopredajná.

Doktor Cupaník upozorňuje, že núdzová antikoncepcia nie je vhodná na pravidelné užívanie, pretože obsahuje väčšiu jednorázovú dávku hormónov. Slúži ženám s veľmi ojedinelým alebo náhodným pohlavným stykom – preto sa jej hovorí aj urgentná antikoncepcia. Bohužiaľ, sú lekári často svedkami toho, že do ambulancií prichádzajú ženy s jej opakovaným použitím, následkom čoho je dysbalans menštruačného cyklu a ďalšie zdravotné dopady. V týchto prípadoch odporúčajú odborníci radšej pravidelné užívanie hormonálnej antikoncepcie.

*Kampaň prebieha pod záštitou Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti.

zdielať na facebooku

Páči sa Vám tento článok?

Ak chcete dostávať newsletter s výberom tém podľa vašich záujmov, stačí si ich vo vašom profile po registrácii vyplniť.

Registrácia