Čtete dětem? Je to důležitější, než si myslíte

7 minut čtení

Čtete dětem? Je to důležitější, než si myslíte

7 minut čtení
11.10.2021 12:00
Pročteno: 205x

Víte, že společné chvíle strávené nad knihou jsou pro budoucnost vašich dětí velmi důležité? Nejde jen o posilování vzájemného pouta při společné aktivitě. Čtení knížek pomáhá v rozvoji dětské fantazie, napomáhá k rozvoji verbálních schopností a mimo jiné rozvíjí také sociální dovednosti, empatii a listováním v knize také koordinaci ruka-oko. Čtení zklidňuje domácí atmosféru a posiluje sebevědomí menších i větších dítek.

Číst bychom dětem měli už od útlého věku. Zatímco někteří vědci doporučují s předčítáním začít již v prenatálním věku (je doloženo, že miminka v bříšku reagují na zvuky, melodie, hlas či psychické rozpoložení matky), jiní čtení doporučují společné čtení od druhého roku života dítěte. V tomto věku je dítě již schopno alespoň krátce udržet pozornost a vnímat slova a čtený text.

Nelitujte času, který nad knihou s dítětem strávíte, je to skvěle investovaný čas, který přináší celou řadu benefitů. Vytvořte si krásný rodinný rituál, který vás společně přenese do říše fantazie, neuvěřitelných příběhů a úžasných zážitků. Ani sebelepší film nám nedokáže dát tolik jako přečtená kniha. Fantazie se rozběhne na plné obrátky a každý z čtenářů si hlavní hrdiny, situace a věci popisované v knize představí jinak. Každý z tisíce čtenářů prožije příběh jinak a odnese si z něho jiný zážitek.

cteni knih

Čtení usnadní budoucí učení

Čtení knížek má u předškolních dětí mimořádný dopad především při rozvoji učení. Podle výzkumů děti, kterým je často čteno, po nástupu do školy lépe prospívají, a to nejen v českém jazyce (lépe chápou například slovotvorbu, tvoření vět, nemají problémy s gramatikou), ale dosahují lepších výsledků i v matematice a dalších předmětech, protože se jim lépe rozvíjí logické myšlení.

Díky čtení mají děti bohatší slovní zásobu a problémy nemají ani s pochopením významu méně frekventovaných slov, slovních spojení, nářečních výrazů či užívaných frází. Přirozeně se učí spisovnému jazyku, správné výslovnosti a artikulaci. Díky čtení se přirozeně učí, jaká je struktura knihy – co jsou to odstavce, věty, slova, slabiky, písmena. Velmi brzy také dokážou logicky spojit obrázek se čteným textem.

cteni detem

Děti se také následně ve škole zvládnou lépe soustředit. Čtení jim totiž navodí pocit klidu a naučí je potřebné disciplíně, aby zvládly pozorně poslouchat a reagovat na čtený text. Díky společnému čtení a poslechu také trénují paměť.

Čtením knížek děti rozvíjejí schopnost abstraktního myšlení, dokážou lépe rozeznávat příčinu a důsledek, úvod, jádro a závěr sdělení, vysuzovat závěry apod. Příběhy, které dítě díky knize prožívá, mu umožňují získat nové zážitky a zkušenosti, aniž by je muselo reálně prožít. Knihy učí rozlišovat mezi dobrem a zlem a přibližují dětem svět, ve kterém žijí. Děti se vciťují do postav, učí se empatii a porozumění a nabývají zkušenosti, které mohou následně aplikovat ve skutečném životě. Kniha také rozvíjí smysl pro humor.

cteni vyhody

Důležité je i to, že děti čtením s rodiči získávají kladný vztah ke knihám. Naučí se v nich hledat nejen zábavu, ale i poučení a informace. Ve škole pak budou přirozeně lépe pracovat s učebnicemi, jelikož budou vědět, jak s informacemi nakládat. Kniha navíc může dětem nabídnout odpovědi na otázky, které jim rodiče nedokážou nebo nechtějí uspokojivě vysvětlit. Zároveň je prevencí před rizikem vzniku závislosti na televizi, tabletu či mobilním telefonu.

Celé Česko čte dětem

Jak moc je čtení pro děti (a jejich rodiče) důležité, se snaží veřejnosti přiblížit projekt Celé Česko čte dětem, do něhož se zapojuje i řada známých osobností. Díky tomuto projektu probíhají po celé České republice akce, jako je například čtení dětem v nemocnici, čtenářské dílny, Babička a dědeček do školky (senioři chodí předčítat dětem v MŠ), knižní veletrhy, besedy, bazary a festivaly.

První týden v červnu také pravidelně probíhá Týden čtení v ČR, což je celostátní svátek dětí a literatury. Do něj se mohou zapojit školy, školky, knihovny, mateřská centra, literární kavárny, široká veřejnost i další instituce po celé České republice.

cteni s rodinou

sdílet na facebooku

Líbí se Vám tento článek?

Pokud chcete dostávat newsletter s výběrem témat podle Vašich zájmů, stačí si ve Vašem profilu vyplnit preference.

Registrace