Večeříte spolu? Můžete tím zlepšit fyzické i psychické zdraví všech členů rodiny

10 minut čtení

Večeříte spolu? Můžete tím zlepšit fyzické i psychické zdraví všech členů rodiny

10 minut čtení
21.12.2021 12:00
Pročteno: 203x

Kdysi byla společná večeře neodmyslitelným rodinným zvykem. Každý den končil společným stolováním, během něhož si členové rodiny navzájem vyslechli a vyprávěli všechno, co během uplynulého dne zažili. Doba, ve které žijeme dnes, nás o společné večeře obírá. Rodinné stolování se stává spíše příležitostným než běžným, a přitom si ani neuvědomujeme, že tím nejen sobě, ale především našim dětem extrémně škodíme.

Společné večeře jsme mnozí omezili natolik, že jim svou pozornost věnujeme už jen o svátcích. Příkladem je štědrovečerní večeře, kterou bohužel mnozí pojímáme z nesprávného konce. Není totiž důležité to, co všechno je na stole, ale kdo kolem stolu zasedne. Dnešní konzumní doba se nám snaží ukázat, že pokud se večeře nenese v duchu špičkově připraveného jídla a dokonale prostřeného stolu, pak za moc nestojí. A, ruku na srdce, komu by se chtělo přidávat na svůj již tak přeplněný TO DO list další náročné úkoly poté, co se po náročném dni konečně dostane domů?

Běžně se proto stává, že místo toho, abychom se doma všichni společně pustili do přípravy večeře a užili si společný čas, snažíme se „vypnout“ a ukrást si kousek večeře jen pro sebe. A i když se v kuchyni náhodou setkáme, vlastně si jeden druhého vůbec nevšímáme. Mnohem důležitější, než vzájemná rodinná socializace se pro nás stává socializace na sociálních sítích. A právě toto je to, na co doplácíme všichni, i když v největším rozsahu jsou to zejména děti. Víte, čím vším může takové obyčejné společné stolování obohatit jejich život?

socialni site

1. Lepší stravovací návyky

Jedním z přínosů společného stolování je automatické osvojení si lepších stravovacích návyků. Pokud dodržujete tradici společných večeří alespoň jednou týdně (nebojte se, nikdo nečeká, že bude vařit každý den), vaše děti si automaticky osvojí přísun zdravějších potravin, a především vyvážené stravy. Konzumace ovoce a zeleniny pro ně bude zcela přirozená a výrazně tím klesne pravděpodobnost, že budou vyhledávat jídla ve stylu rychlého občerstvení.

Kromě toho také existuje vysoká pravděpodobnost, že lepší stravovací návyky si vaše děti ponesou i do dospělosti, čím automaticky eliminují vznik obezity u sebe i svých vlastních dětí.

2. Eliminace stresu u všech členů rodiny

Další výhodou společných večeří je pocit, že někam patříme. Už jen pohled na soudržnou rodinu děti naplňuje pocitem bezpečí a přesvědčení, že ať se děje cokoli, nikdy na to nejsou samy. Společné stolování tak v konečném důsledku pomáhá eliminovat stres u každého jednotlivého člena rodiny a vnímat svět a život o něco optimističtěji, což se například u dětí může projevit i zdravým sebevědomím a lepšími výsledky ve škole.

U dětí, ale i u dospělých, se díky dodržování tradice společného stolování může snížit riziko vzniku psychických poruch, jako je například porucha příjmu potravy, užívání alkoholu a jiných návykových látek, eliminuje se však také riziko vzniku násilného chování či vzniku depresí a sebevražedných myšlenek.

3. Otevřený a prohloubený vztah s dětmi

Tak jako partnerské vztahy, i vztah rodič – dítě se buduje dlouhodobě. Stát přitom musí na pevných základech, v opačném případě se sesype jako domeček z karet. Jedním z hlavních pilířů pevného základu je i společné stolování, které – řekněme si to upřímně, není vůbec o jídle. Je o rozhovorech a vašem zájmu, díky kterému dítě cítí, že vás skutečně zajímá, jak se mu daří a jaký mělo den. Pokud dítě vidí zájem, existuje mnohem větší pravděpodobnost, že se vám svěří i s tím, co ho trápí a vy se nebudete muset o případných problémech dozvědět, za jeho zády.

rodice a deti

Společné stolování vám tak může pomoci ochránit vaše dítě od opravdu nemalých problémů. Jedním z příkladů může být i narůstající kyberšikana či zastrašování od ostatních dětí ve škole, ale i sexuální obtěžování u teenagerů, kteří se se svými problémy opravdu jen velmi těžko svěřují.

4. Správná sebeúcta a zdravá míra sebevědomí

Pokud je rodinné stolování chápáno správně a opravdu je především o hloubce a kvalitě času, který spolu trávíte, pak s sebou zaručeně přinese plody, které se projeví i ve zdravé sebeúctě a sebevědomí vašich dětí. Pokud jim jako rodiče poskytnete dostatek prostoru, možnost vyjádřit se a opravdu je při tom posloucháte, bude pravděpodobnost, že v životě dokážou kráčet za svými sny, výrazně vyšší.

Kromě pozitivního dopadu na průbojnost vašich dětí však společným stolováním můžete projevit službu i veřejnosti. To, co dítě vidí a odpozoruje od svých rodičů v dětství, si totiž přenese i do svého vlastního života. Pokud tedy vaše dítě vidí, že je vyslechnuto, a že kvůli názoru, který vyjadřuje, není odsouzeno, s vysokou pravděpodobností bude stejný respekt projevovat i vůči lidem, s nimiž přijde během svého života do kontaktu. Kromě sebevědomého člověka se správnou dávkou sebeúcty tak máte možnost vychovat skutečnou osobnost, která bude vůči svému okolí tolerantní, chápavá a bude slabším jedincům pomáhat místo toho, aby je neuctivě shazovala a zneužívala.

sebavedomi

5. Bohatá slovná zásoba

Rodinné stolování může dětem zároveň pomoci s obohacením slovní zásoby. Společná konverzace je v tomto směru užitečnější než samotné čtení pohádek. Náš život je totiž rozmanitý, proto i rozhovory, které spolu vedeme, se neustále liší a nejsou vždy o tom samém. Vaše dítě má během společné večeře možnost nasávat opravdu široký záběr slovní zásoby napříč různými oblastmi života. S dostatečně velkou slovní zásobou přichází i předpoklad osvojení si výřečnosti, která je zejména v dnešním světě mimořádně důležitá. Pomoci jim může nejen ve škole, ale zejména v dospělosti, kdy se může slabá komunikační dovednost projevit jako skutečný problém.

Darujme společnou večeři sobě i jiným

Přestože má společné stolování nesmírně mnoho výhod, mnoho z nás jej má zažito už jen v souvislosti s Vánocemi. I proto by právě blížící se vánoční svátky mohly být zlomem, který nás přinutí se nad přínosem této tradice opravdu zamyslet. Udělejme ze zvyku, který dodržujeme jednou za rok, tradici, která nás jako rodinu propojí nejprve na měsíční a později na týdenní či dokonce každodenní bázi.

Ve spojitosti s Vánocemi však můžeme udělat daleko víc a pomoci těm, kteří už na pocit společného stolování a chuť štědrovečerní večeře dávno zapomněli. Přispět můžete například na účet Armády spásy, která každoročně, stejně jako další centra sociálních služeb a azylové domy, pořádá štědrovečerní večeři pro lidi bez domova.

stedra vecere

sdílet na facebooku

Líbí se Vám tento článek?

Pokud chcete dostávat newsletter s výběrem témat podle Vašich zájmů, stačí si ve Vašem profilu vyplnit preference.

Registrace