Po prázdninách do školy. Kdy je dítě zralé?

5 minut čtení

Po prázdninách do školy. Kdy je dítě zralé?

5 minut čtení
28.08.2020 12:00
Pročteno: 244x

Nástup dítěte do školy je velkou událostí pro celou rodinu. Největší nápor emocí však zažívá právě čerstvý prvňáček. Před nástupem do školy bychom si ale měli být skutečně jistí, že je náš potomek pro tento krok dostatečně zralý. Posuzování školní zralosti se přitom řídí několika pravidly.

Školní zralost je definována dosažením takového stupně vývinu, který umožňuje dítěti účastnit se vzdělávacího procesu. Dítě by mělo být zdatné ve více úrovních. Tělesný, emocionální, sociální a rozumový stupeň vývinu by měl být adekvátní věku a měl by dítěti umožňovat začlenit se úspěšně do vzdělávacího procesu základní školy. Není to jednoduché. Dítě přechází ze světa her do světa výuky a tento proces by měl být co nejvíce plynulý.

Kritéria školní zralosti je možné rozdělit do několika skupin:

  • Věk
  • Tělesná způsobilost
  • Mentální způsobilost
  • Sociální zralost
  • Emoční zralost
  • Řeč
  • Grafomotorika
  • Rozvoj matematických schopností

 Průměrný věk způsobilosti dítěte začlenit se do školního procesu je u zdravých dětí 6,5 roku. Je všeobecně známo, že chlapci statisticky dozrávají o něco později, dostatečnou zralost proto mohou u dětí posoudit odborníci v pedagogicko-psychologické poradně. Zralost dětí a připravenost na školu standardně zkoumají také předškolní zařízení. V případě podezření, že dítě není na školní docházku připraveno, je možné buď zkoušky provést dodatečně, či požádat o odklad a umožnit dítěti ještě jeden rok v mateřské škole, který mu umožní dozrát a lépe se na školu připravit.

Mnozí rodiče se shodnou v tom, že v případě nezralosti dítěte je nejlepším rozhodnutím nechat dítě vyspět a dopřát mu ještě jeden rok bez školních povinností. Nový start ve škole je totiž velmi důležitým milníkem v životě a je nutné na něj být skutečně připraven.

Tělesná způsobilost je většinou jasně viditelná. Odvíjí se od výšky a váhy dítěte a také od toho, jak dítě využívá své tělo při pohybu. O tělesné způsobilosti viditelně svědčí správná koordinace pohybů a schopnost provádět různé úkony. Ve věku šesti let, tedy v době nástupu do školy, se rovněž stabilizuje i zrak, což je předpokladem pro to, aby dítě ve škole prospívalo.

Mentální způsobilost zahrnuje analytické myšlení, schopnost pochopit souvislosti a zabývat se podstatnými věcmi. Dítě rozlišuje tvary, barvy, materiály a umí s nimi detailnější zacházet.

Sociální zralost je mimo jiné definována přirozenou potřebou setkávat se se svými vrstevníky a navazovat přátelské vztahy. Dítě by mělo umět pracovat ve skupině, mělo by být přátelské a smělé.

Emocionální zralost znamená stabilizaci emocí adekvátní věku. Dítě by už nemělo jednat impulzivně, ale naopak, mělo by přemýšlet nad svým jednáním. Přehnaná citlivost a sklony k pláči by měly být minimální. Vývojově zralé děti by se měly bezchybně vyjadřovat, pochopit souvislosti, měly by být tvořivé a mít schopnost zapamatovat si podstatu.

Máte ohledně zralosti svého dítěte pochybnosti? Konzultujte jeho stav se specialisty, kteří jeho připravenost pro školu individuálně posoudí.

sdílet na facebooku

Líbí se Vám tento článek?

Pokud chcete dostávat newsletter s výběrem témat podle Vašich zájmů, stačí si ve Vašem profilu vyplnit preference.

Registrace