Nie je to len vek či genetika. Zvyšujete si svojím životným štýlom riziko cukrovky?

8 minút čítania

Nie je to len vek či genetika. Zvyšujete si svojím životným štýlom riziko cukrovky?

8 minút čítania
06.04.2023 12:00
Prečítané: 398x

Aké sú spúšťače cukrovky 2. typu a čo s nimi môžete urobiť? Ak máte cukrovku 2. typu, vaše telo nesprávne spracúva inzulín, na základe čoho nedokáže udržiavať hladinu cukru v krvi na normálnej úrovni. Spomedzi typov cukrovky ide o najčastejšie sa vyskytujúce ochorenie. Vzniká v dospelosti a postihuje ľudí bez ohľadu na vek. Spoločným rizikovým ukazovateľom je najmä životný štýl – vyššia telesná hmotnosť a sedavý spôsob života.

Častý je však aj jej výskyt v rodine. Ak však človek nie je dostatočne pozorný voči svojmu zdraviu, ochorenie môže prebiehať v tele aj pomerne nenápadne celé roky a prejaví sa až neskôr závažnými komplikáciami. „Pre porovnanie, cukrovka 1. typu vzniká často náhle, v priebehu pár týždňov ako porucha tvorby inzulínu v pankrease, prejavuje sa smädom, polyúriou, únavou či chudnutím a môže vyvrcholiť až ketoacidózou, čo je priam život ohrozujúce. Pri diabetes mellitus 2. typu tieto príznaky trvajú podstatne dlhšie a ketoacidóza je zriedkavá,“ vysvetľuje MUDr. Dáša Kelényová, odborníčka na klinickú biochémiu v synlab slovakia.

Cukrovka 1. typu vzniká často náhle, v priebehu pár týždňov ako porucha tvorby inzulínu v pankrease.

Rizikové faktory, ktoré sľubujú problémy

Dôležitú rolu vo výskyte cukrovky zohráva nadváha, no môžu ňou trpieť aj naoko štíhli ľudia, ktorých tuk je „skrytý“. Ako rizikový ukazovateľ však zaváži najmä hodnota BMI. V prípade, že presahuje číslo 25, mali by sme spozornieť a svoje zdravie sledovať viac, a zároveň sa častejšie začať venovať fyzickej aktivite a vhodnému nastaveniu životosprávy. Cukrovka 2. typu je najčastejšie zaznamenaná u ľudí nad 45 rokov. Najvyššiu úroveň glykémie nad referenčnou hodnotou podľa dát spoločnosti Synlab zameranej na laboratórnu diagnostiku dosahujú ľudia vo veku 60 – 70 rokov, kde bol zvýšený cukor v krvi diagnostikovaný až každému tretiemu pacientovi. Ohrození sú však čoraz častejšie aj mladí ľudia a deti a pacientov v skorom veku pribúda. Podľa dostupných údajov Národného registra diabetes mellitus z NCZI, ktoré sú zozbierané do konca roka 2021 vyplýva, že sa výskyt ochorenia zvyšuje každým rokom aj u ľudí do 18 rokov. Kým v roku 2018 išlo o 1 687 novodiagnostikovaných prípadov, v roku 2021 to bolo už 1 963 nových detských a mladistvých pacientov. Rizikovým faktorom je tiež diabetes počas tehotenstva (tzv. gestačný).[1]

Dôvody vzniku síce nie sú presne charakterizované, no možno tvrdiť, že úzko súvisia s moderným životom, ktorí mnohí žijeme. Menej pohybu, viac energetického príjmu a konzumácie potravín rôznej kvality (napr. polotovary, potraviny s vysokým glykemickým indexom a pod.) predznamenávajú nerovnováhu, ktorá môže skôr či neskôr spôsobiť nášmu zdraviu problémy.

Kým nábeh cukrovky 2. typu býva postupný až nepozorovaný, komplikácie s ňou spojené pri plnom prepuknutí dokážu významne narušiť kvalitu života pacienta. Ten môže trpieť poškodením sietnice a širším postihnutím zraku (retinopatia), ischémiou dolných a horných končatín, poškodením nervov, malých ciev či obličiek.

Často ignorovaný prediabetes

Mnohí pacienti pritom majú šancu na nápravu skôr ako choroba v tele naplno prepukne. Jej pravdepodobný nástup prezrádza prediabetes. Ide o stav tela, ktorý by v ňom a jeho nositeľovi mal spustiť alarm oznamujúci vstup do významného rizika vzniku cukrovky 2. typu a potrebu zakročiť. V tejto fáze je ešte stále čas na odvrátenie ochorenia vhodnými preventívnymi opatreniami. „Prediabetes je stav, pri ktorom je hladina cukru v krvi pacienta vyššia ako normálne, ale ešte nie je dostatočne vysoká na to, aby bola diagnostikovaná cukrovka 2. typu. Progresia do diabetu je časovo rôzna a závisí od nastavenej intervencie a jej dodržiavania, môže byť teda zvrátiteľná. Želaný výsledok sa potom dostaví približne do 6 – 12 mesiacov. V prípade ignorovania prediabetu sa ochorenie prejaví najneskôr do 10 rokov,“ upozorňuje lekárka. V prípade výskytu cukrovky u blízkeho príbuzného, najmä cukrovky I. typu, by mal človek dodržiavať zásady zdravého životného štýlu dvojnásobne a vzniku cukrovky sa môže úspešne vyhnúť. Význam má aj prevencia v podobe pravidelného sledovania hladiny cukru v krvi. Vyšetrenie glykémie sa bežne vykonáva každé dva roky, no pri prediabete aj každý polrok.

Iniciatíva rozboru glykémie medzi ľuďmi podľa údajov spoločnosti Synlab Slovakia medziročne narastá. Od roku 2019 podľa údajov najväčšieho poskytovateľa laboratórnej diagnostiky narástol počet rozborov o takmer 16 %. Zaujímavosťou pritom je, že o svoje zdravie v tomto kontexte prejavujú záujem častejšie ženy ako muži. Až 55 % vyšetrení absolvujú každý rok práve ženské pacientky. Do veku 70 rokov sú to práve muži, ktorí majú častejšie zvýšenú výslednú glykémiu, v neskoršom veku sú v prevahe ženy. Zvýšený glykemický index sa preukáže v priemere u pätiny všetkých pacientov a pacientiek, ktorí absolvovali rozbor.[2]

Zistený prediabetes sa lieči v prvom rade znížením hmotnosti prostredníctvom úpravy stravy s menšou energetickou hodnotou, zvýšeným príjmom ovocia a zeleniny, zvýšením fyzickej aktivity a skvalitnením spánku. „Pri prediabete sú často prítomné aj dyslipidémia, hypertenzia a iné civilizačné choroby, preto sa treba venovať aj ich liečbe,“ vysvetľuje odborníčka. Úspešnosť liečby závisí v prvom rade od toho, ako zodpovedne k nej pristupuje pacient. Aktívnym riešením sa môže vyhnúť prerasteniu prvotných dnes veľmi bežných problémov do komplikovanej diagnózy, ktorá býva často označovaná ako epidémia tretieho tisícročia.

*[1] Národný register diabetes mellitus (nczisk.sk)

**[2] Dáta spoločnosti synlab slovakia

zdielať na facebooku

Páči sa Vám tento článok?

Ak chcete dostávať newsletter s výberom tém podľa vašich záujmov, stačí si ich vo vašom profile po registrácii vyplniť.

Registrácia