Večeriate spolu? Môžete tým zlepšiť fyzické aj psychické zdravie všetkých členov rodiny

11 minút čítania

Večeriate spolu? Môžete tým zlepšiť fyzické aj psychické zdravie všetkých členov rodiny

11 minút čítania
23.12.2022 12:00
Prečítané: 321x

Kedysi bola spoločná večera neodmysliteľným rodinným zvykom. Každý deň končil spoločným stolovaním, počas ktorého sa členovia rodiny navzájom vypočuli a vyrozprávali si všetko dobré i zlé, čo počas uplynulého dňa zažili. Doba, ktorú žijeme dnes, nás o spoločné večere oberá. Rodinné stolovanie sa stáva skôr príležitostným než bežným a pritom si neuvedomujeme, že sebe, no najmä našim deťom tým extrémne škodíme.

Spoločné večere sme mnohí obmedzili natoľko, že im svoju pozornosť venujeme už len počas sviatkov. Príkladom je štedrá večera, ktorú žiaľ mnohí ponímame z nesprávneho konca. Nie je totiž dôležité to, čo všetko je na stole, ale kto okolo neho sedí. Dnešná konzumná doba sa nám snaží ukázať, že ak sa večera nenesie v duchu špičkovo pripraveného jedla a dokonale naaranžovaného stola, potom za veľa nestojí. A ruku na srdce, komu by sa už len chcelo pridávať si na svoj TO DO list takéto nesplniteľné úlohy po tom, čo sa po celom dni konečne dostane z práce?

Bežne sa preto stáva, že namiesto toho, aby sme sa spolu s deťmi a partnerom pustili do prípravy večere a užili si spoločný čas, snažíme sa „vypnúť“ a ukradnúť si kúsok večera len sami pre seba. A aj keď sa v kuchyni čírou náhodou stretneme, vlastne si jeden druhého vôbec nevšímame. Oveľa dôležitejšia, než vzájomná rodinná socializácia, sa pre nás stáva socializácia na sociálnych sieťach. A práve toto je to, na čo doplácame všetci, i keď v najväčšom rozsahu najmä naše deti. Viete o čo všetko môže také obyčajné spoločné stolovanie obohatiť ich život?

1. Lepšie stravovacie návyky

Jedným z prínosov spoločného stolovania je aj automatické osvojenie si lepších stravovacích návykov. Ak dodržiavate tradíciu spoločných večerí čo i len raz do týždňa, vaše deti si automaticky osvoja prísun zdravších potravín a najmä vyváženej stravy. Konzumácia ovocia a zeleniny bude pre ne úplne prirodzená, kým pravdepodobnosť, že budú vyhľadávať jedlá v štýle rýchleho občerstvenia výrazne klesne.

Okrem toho existuje vysoká pravdepodobnosť, že osvojenie si lepších stravovacích návykov si vaše deti ponesú aj do dospelosti, čím automaticky eliminujú vznik obezity u seba a aj u svojich detí.

2. Eliminácia stresu všetkých členov rodiny

Ďalšou výhodou spoločných večerí je pocit, že niekam patríme. Už len pohľad na súdržnú rodinu nás napĺňa pocitom bezpečia a presvedčenia, že nech sa deje čokoľvek, nie sme sami. Spoločné stolovanie tak v konečnom dôsledku pomáha eliminovať stres každého jedného člena rodiny a vnímať svet a život o čosi optimistickejšie, čo sa, napríklad u detí, môže prejaviť aj zdravým sebavedomím a lepšími výsledkami v škole.

Pri deťoch, ale aj dospelých, sa vďaka dodržiavaniu tradície spoločného stolovania môže znížiť riziko vzniku psychických porúch, akou je napríklad porucha príjmu potravy, požívanie alkoholu a iných návykových látok, eliminuje sa však aj riziko vzniku násilného správania či vzniku depresií a samovražedných myšlienok.

3. Otvorený a prehĺbený vzťah s deťmi

Tak ako partnerské vzťahy, aj vzťah rodič – dieťa sa buduje dlhodobo. Stáť pritom musí na pevných základoch, v opačnom prípade sa zosype ako domček z karát. Jedným z hlavných pilierov pevného základu je aj spoločné stolovanie, ktoré, povedzme si úprimne, vôbec nie je o jedle. Je o rozhovoroch a vašom záujme, vďaka ktorému dieťa cíti, že vás naozaj zaujíma, ako sa mu darí a aký malo deň. Ak dieťa vidí záujem, existuje oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa vám zdôverí aj s tým, čo ho trápi a vy sa tak nebudete musieť o prípadných problémoch dozvedieť, takpovediac, poza jeho chrbát.

Spoločné stolovanie vám tak môže pomôcť ochrániť vaše dieťa aj od skutočne nemalých problémov. Jedným z príkladov môže byť aj narastajúca kyberšikana či zastrašovanie od ostatných detí v škole, ale aj sexuálne obťažovanie u tínedžerov, ktorí sa so svojimi problémami zdôverujú naozaj veľmi ťažko.

4. Správna sebaúcta a zdravá miera sebavedomia

Ak je rodinné stolovanie chápané správne a naozaj je najmä o hĺbke a kvalite času, ktorý spolu trávite, potom so sebou zaručene prinesie plody, ktoré sa prejavia aj v zdravej sebaúcte a sebavedomí vašich detí. Ak im ako rodičia poskytnete dostatok priestoru vyjadriť sa a naozaj ich pri tom počúvate, bude pravdepodobnosť, že v živote dokážu kráčať za svojimi snami, výrazne vyššia

Okrem pozitívneho dopadu na priebojnosť vašich detí však spoločným stolovaním môžete prejaviť aj službu verejnosti. To, čo dieťa vidí a odpozoruje od svojich rodičov, si totiž prenesie aj do svojho vlastného života. Ak teda vaše dieťa vidí, že je vypočuté, a že kvôli názoru, ktorý vyjadruje, nie je odsúdené, s vysokou pravdepodobnosťou bude rovnaký rešpekt prejavovať aj voči ľuďom, s ktorými príde počas svojho života do kontaktu. Okrem sebavedomého človeka so správnou dávkou sebaúcty tak máte možnosť vychovať muža či ženu, ktorí budú voči svojmu okoliu tolerantní, chápaví, a ktorí budú slabším jedincom pomáhať namiesto toho, aby ich neúctivo zhadzovali a zneužívali.

5. Bohatá slovná zásoba

Rodinné stolovanie môže deťom zároveň pomôcť aj s obohatením slovnej zásoby. Spoločná konverzácia je v tomto smere užitočnejšia než samotné čítanie rozprávok. Náš život je totiž rozmanitý, preto aj rozhovory, ktoré spolu vedieme, sa neustále líšia a nie sú vždy o tom istom. Vaše dieťa má tak počas spoločnej večere možnosť nasávať naozaj široký záber slovnej zásoby naprieč rôznymi oblasťami života. S dostatočne veľkou slovnou zásobou prichádza aj predpoklad osvojenia si výrečnosti, ktorá je, najmä v dnešnom svete, mimoriadne dôležitá. Pomôcť im môže nielen v škole, no najmä v dospelosti, kedy sa môže slabá komunikačná zručnosť prejaviť ako skutočný problém.

Darujme spoločnú večeru sebe aj iným

Napriek tomu, že má spoločné stolovanie nesmierne veľa výhod, mnohým sa nám vynára už len v súvislosti s Vianocami. Aj preto by práve blížiace sa vianočné sviatky mohli byť zlomom, ktorý nás prinúti sa nad prínosom tejto tradície naozaj zamyslieť. Urobme zo zvyku, ktorý dodržiavame raz za rok tradíciu, ktorá nás ako rodinu prepojí najskôr na mesačnej a neskôr na týždennej či dokonca každodennej báze.

stedra vecera

V spojitosti s Vianocami však môžeme urobiť ďaleko viac. Pomôcť môžeme nielen našej rodine, ale aj tým, ktorí už na pocit spoločného stolovania a chuť štedrej večere dávno zabudli. S cieľom prinavrátiť im ho vznikol aj projekt Štedrá večera. Realizuje ho občianske združenie POMÁHAJME SI ONLINE, ktoré už tretí rok pripravuje tradičné štedrovečerné jedlo pre desiatky ľudí bez domova. Pomôcť pritom môže každý z nás! Stačí, ak priamo cez webovú stránku kúpite štedrú večeru niekomu, kto na jej chuť už dávno zabudol. Pri kúpe môžete ľudom bez domova navyše poslať aj krátky textový odkaz, vianočný vinš či pár milých slov, ktoré si počas večere prečítajú. Nás táto pomoc takmer nič nestojí, napriek tomu ňou ľuďom bez domova dokážeme aspoň na chvíľu vyčariť úsmev na tvári a darovať im príjemne strávený čas v teple a v kruhu tých, ktorí vedia, že spoločná večera nie je len o teplom jedle, ale najmä o pocite, že na svete nie sme sami.

zdielať na facebooku

Páči sa Vám tento článok?

Ak chcete dostávať newsletter s výberom tém podľa vašich záujmov, stačí si ich vo vašom profile po registrácii vyplniť.

Registrácia