Iniciatíva Obleč sa doma: "Odevnícky a obuvnícky priemysel má na Slovensku naozaj dlhú tradíciu."

7 minút čítania

Iniciatíva Obleč sa doma: "Odevnícky a obuvnícky priemysel má na Slovensku naozaj dlhú tradíciu."

7 minút čítania
05.11.2020

V júni tohto roku vznikla na Slovensku iniciatíva Obleč sa doma, ktorá zareagovala na rastúci trend spotrebiteľov vo vyhľadávaní slovenských produktov. Víziou tejto iniciatívy je spojiť všetkých slovenských producentov v textilnom, odevnom, obuvníckom a kožiarskom priemysle. Od svojho vzniku oslovila viac ako 140 lokálnych výrobcov a značiek. Do dnešného dňa sa zaregistrovalo 81 členov.

Okrem toho, že združuje slovenských producentov a značky, podarilo sa jej spojiť a nadviazať spoluprácu aj s ďalšími iniciatívami, ktoré riešia slovenský priemysel v oblasti módy:

  • Fashion Revolution (primárne rieši upcykláciu a recykláciu textilného odpadu, dopady globálnych značiek na životné prostredie, podporu domácich značiek, výchovu mladých ľudí v tomto smere),
  • Slovak Fashion Council (združuje slovenských dizajnérov a návrhárov, venuje sa edukácii mladých a podpore talentov),
  • Platforma udržateľnosti (zodpovednosť k móde, SWAPy).

O iniciatíve Obleč sa doma, ale o stave slovenskej módy sme sa porozprávali so zakladateľkou Danou Hlavačkovou.

Čo bolo podnetom k tomu, aby ste sa pustili do takejto iniciatívy? Aký je váš hlavný cieľ?

”Otcom“ myšlienky je Janko Anguš (m.i. zakladateľ Fusakle.sk), ktorý po 5 rokoch strávených v tomto odvetví priemyslu identifikoval potrebu existencie „stavovskej“ inštitúcie. Tradícia v odevnom, textilnom, kožiarskom a obuvníckom priemysle má na našom území naozaj dlhú tradíciu, je na čom stavať a za uplynulých 10 rokov vzniklo veľmi veľa kvalitných, kreatívnych, nádherných i udržateľných značiek, ktoré sa vyrábajú DOMA – na Slovensku. Ďalším dôvodom bol aj fakt, že ATOP (Asociácia textilných a odevných podnikov) zanikla v roku 2009 a pri súčasnom focuse na automotive sa akoby stráca potreba diverzifikácie priemyslu – preto je tu snaha obnoviť takéto združenie.

Predpokladám, že vo svete už existujú procesy týkajúce sa podpory domáceho produktu, o ktoré usiluje aj iniciatíva u nás na Slovensku. Prečo sa u nás potrebuje robiť väčšia osveta? Čo motivuje producentov reagovať a registrovať sa a čo ich naopak možno odrádza?

Osveta je potrebná najmä vo vzťahu ku koncovým zákazníkom. Veď keď bude dopyt po slovenských výrobkoch (čo sa už ukazuje pri potravinách), tak výrobcovia budú radšej šiť pre domácich ako na vývoz – nechcime, aby bolo Slovensko iba krajčírskou, obuvníckou dielňou – začnime sa zaujímať o pôvod toho, čo si dáme na seba, v čom spíme, do čoho sa utierame. Máme tu neskutočne veľa zručných, kreatívnych a pracovitých výrobcov, dizajnérov, krajčírov a obuvníkov, ktorí sú v zahraničí oceneňovaní, no doma veľakrát zatracovaní.

 

Podľa percenta oslovených a zaregistrovaných členov iniciatívy (zo 150 oslovených máme k dnešnému dňu 75 členov) nám vyplýva, že oceňujú a vítajú snahu tento business skonsolidovať a začať spolupracovať.

Od niektorých, ktorí sa nezaregistrovali, máme informácie, že ešte počkajú ako sa nám to podarí ”rozbehať”. Niektorí hľadajú za celou iniciatívou nejaké konšpirácie.

Čo je dôležité vedieť nielen pre médiá, ale aj pre bežného spotrebiteľa či producenta? Prečo a ako iniciatívu podporiť?

Zákazníci nepodporujú priamo Obleč sa doma – naša iniciatíva zatiaľ funguje ako dobrovoľnícke zoskupenie zopár nadšencov, ktorí majú víziu, že to spolu (aj s členmi) zvládnu. Ide o jednotlivé značky/výrobcov, ktoré zoskupujeme na jednom mieste – predstavujeme/prezentujeme na sociálnych sieťach a snažíme sa o nich šíriť informácie medzi verejnosť pod logom iniciatívy a #oblecsadoma, nech zákazníci majú istotu, že si kúpia to, čo bolo vyrobené u nás (podobne ako je to pri potravinách Značka kvality).

 

Výrobcovia majú možnosť dostať sa k zaujímavým informáciám ako sú voľné výrobné kapacity, možné spolupráce, účasť v rôznych prieskumoch, ktoré sa týkajú ich potrieb a sú iniciované Európskou úniou, pomoc s odbytom a pod. Plánov máme veľa, najmä vo vzťahu k celej plejáde slovenských ministerstiev – toto odvetvie sa týka hospodárstva, školstva, kultúry, práce, životného prostredia.

Sú mediá naklonené vašej myšlienke? 

Veľmi sa snažíme, aby bolo o nás počuť – pomáha nám s tým komunikačná agentúra DIVINO, ktorá pochopila potrebu pomôct tejto atraktívnej oblasti priemyslu a zhostila sa tejto úlohy pro bono. Očakávala by som väčšiu solidaritu zo strany redaktorov k témam, ktoré pomôžu naštartovať domácu spotrebu. 

Milé ženy v pohode, keďže slovenskej móde veríme a radi podporujeme svedomité myšlienky, postupne vám predstavíme jednotlivé značky, o ktorých ste možno ešte ani nepočuli. 

Ešte viac sa tešíme, že s iniciatívou Obleč sa doma pripravujeme súťaže!

zdielať na facebooku

Páči sa Vám tento článok?

Ak chcete dostávať newsletter s výberom tém podľa vašich záujmov, stačí si ich vo vašom profile po registrácii vyplniť.

Registrácia