Iniciatíva Obleč sa doma: „Odevnícky a obuvnícky priemysel má na Slovensku naozaj dlhú tradíciu."

6 minút čítania

Iniciatíva Obleč sa doma: „Odevnícky a obuvnícky priemysel má na Slovensku naozaj dlhú tradíciu."

6 minút čítania
04.07.2022 12:00
Prečítané: 394x

V júni tohto roku vznikla na Slovensku iniciatíva Obleč sa doma, ktorá zareagovala na rastúci trend spotrebiteľov vo vyhľadávaní slovenských produktov. Víziou tejto iniciatívy je spojiť všetkých slovenských producentov v textilnom, odevnom, obuvníckom a kožiarskom priemysle. Od svojho vzniku oslovila viac ako 140 lokálnych výrobcov a značiek. Do dnešného dňa sa do nej zaregistrovalo 81 členov.

Okrem toho, že združuje slovenských producentov a značky, podarilo sa jej spojiť sa aj s ďalšími iniciatívami, ktoré riešia slovenský priemysel v oblasti módy:

  • Fashion Revolution (rieši primárne upcykláciu a recykláciu textilného odpadu, dopady globálnych značiek na životné prostredie, podporu domácich značiek a výchovu mladých ľudí v tomto smere),
  • Slovak Fashion Council (združuje slovenských dizajnérov a návrhárov, venuje sa edukácii a podpore mladých talentov),
  • Platforma udržateľnosti (zodpovednosť k móde a organizácia SWAP-ov).

O iniciatíve Obleč sa doma, ale aj o stave slovenskej módy sme sa porozprávali s jej zakladateľkou, Danou Hlavačkovou.

Čo bolo podnetom k tomu, aby ste sa pustili do tejto iniciatívy? Aký je váš hlavný cieľ?

„Otcom“ myšlienky je Ján Anguš, zakladateľ značky Fusakle, ktorý po 5 rokoch strávených v tomto odvetví identifikoval potrebu existencie „stavovskej“ inštitúcie. Tradícia v odevnom, textilnom, kožiarskom a obuvníckom priemysle má na našom území naozaj dlhé trvanie, takže je na čom stavať. Za uplynulých 10 rokov vzniklo veľmi veľa kvalitných, kreatívnych, nádherných i udržateľných značiek, ktoré sa vyrábajú u nás DOMA – na Slovensku. Ďalším dôvodom bol aj fakt, že v roku 2009 zanikla ATOP (Asociácia textilných a odevných podnikov) a pri súčasnom zameraní sa na mobilitu sa stráca potreba diverzifikácie priemyslu – preto je tu snaha obnoviť takéto združenie.

Predpokladám, že vo svete už existujú procesy týkajúce sa podpory domáceho produktu, o ktoré sa usiluje aj iniciatíva u nás na Slovensku. Prečo sa u nás potrebuje robiť väčšia osveta? Čo motivuje producentov reagovať a registrovať sa a čo ich naopak odrádza?

Osveta je potrebná najmä vo vzťahu ku koncovým zákazníkom. Veď keď bude dopyt po slovenských výrobkoch (čo sa už ukazuje pri potravinách), tak výrobcovia budú radšej šiť pre domácich ako na vývoz – nechceme, aby Slovensko bolo len krajčírskou, obuvníckou dielňou – začnime sa zaujímať o pôvod toho, čo si dáme na seba, v čom spíme, do čoho sa utierame. Máme tu množstvo zručných, kreatívnych a pracovitých výrobcov, dizajnérov, krajčírov a obuvníkov, ktorí sú v zahraničí oceneňovaní, no doma veľakrát zatracovaní.

Podľa percenta oslovených a zaregistrovaných členov iniciatívy (zo 150 oslovených máme k dnešnému dňu 81 členov) nám vyplýva, že oceňujú a vítajú snahu tento biznis skonsolidovať a začať spolupracovať.

Od niektorých, ktorí sa nezaregistrovali, máme informácie, že ešte počkajú ako sa nám to podarí „rozbehnúť”. Niektorí hľadajú za celou iniciatívou konšpirácie.

Čo by mali vedieť médiá, ale aj bežní spotrebitelia či producenti? Prečo a ako môžeme iniciatívu podporiť?

Zákazníci nepodporujú priamo Obleč sa doma – naša iniciatíva zatiaľ funguje ako dobrovoľnícke zoskupenie nadšencov, ktorí majú víziu, že to spolu (aj s členmi) zvládnu. Ide o jednotlivé značky/výrobcov, ktoré zoskupujeme na jednom mieste. Predstavujeme ich na sociálnych sieťach a snažíme sa o nich šíriť informácie pod logom iniciatívy a s #oblecsadoma, nech majú zákazníci istotu, že si kúpia to, čo bolo vyrobené u nás (podobne ako funguje pri potravinách označenie Značka kvality).

Výrobcovia majú možnosť dostať sa k zaujímavým informáciám, ako sú voľné výrobné kapacity, možné spolupráce, účasť v prieskumoch, ktoré sa týkajú ich potrieb a sú iniciované Európskou úniou. Plánov máme veľa, najmä vo vzťahu k celej plejáde slovenských ministerstiev, pretože toto odvetvie sa týka hospodárstva, školstva, kultúry, práce i životného prostredia.

Sú ľudia naklonení vašej myšlienke? 

Veľmi sa snažíme, aby bolo o nás počuť. Očakávala som väčšiu solidaritu zo strany redaktorov k témam, ktoré pomôžu naštartovať domácu spotrebu.

zdielať na facebooku

Páči sa Vám tento článok?

Ak chcete dostávať newsletter s výberom tém podľa vašich záujmov, stačí si ich vo vašom profile po registrácii vyplniť.

Registrácia