Aj ženy utekajúce pred vojnou majú sexuálne a reprodukčné práva

4 minúty čítania

Aj ženy utekajúce pred vojnou majú sexuálne a reprodukčné práva

4 minúty čítania
13.04.2022 12:00
Prečítané menej ako 100x

Združenie Možnosť vyzýva vládu, aby začala okamžite konať a zabezpečila ženám utekajúcim pred vojnou na Ukrajine starostlivosť v oblasti reprodukčného zdravia.

Občianske združenie Možnosť voľby, spoločne so 60 organizáciami, vyzýva Európsku úniu, vlády členských štátov, OSN a ďalšie medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene zaviedli opatrenia na ochranu reprodukčného zdravia a práv žien a dievčat, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine.

Vo svojom stanovisku uvádzajú, že invázia zo strany Ruskej federácie má vplyv na zdravie žien, osobitne matiek, ako aj novonarodených detí. „V súčasnosti je na Ukrajine vyše 1,8 milióna vnútorne vysídlených osôb a viac než 3 milióny ľudí na úteku, pričom väčšinu z nich tvoria ženy a deti, ktoré utekajú zo svojich domovov a opúšťajú Ukrajinu. Sú vystavované zvýšenému riziku rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho násilia, pričom ohrozené sú aj ich sexuálne a reprodukčné zdravie a práva,upozorňuje organizácia Možnosť voľby.

Organizácia hovorí, že na Slovensku, ale aj v susedných krajinách, existuje mnoho prekážok, ktoré majú vplyv na to, že sa niektoré skupiny žien nedostanú k adekvátnej starostlivosti. „Tieto prekážky zhoršujú predovšetkým prístup k núdzovej antikoncepcii či ďalším metódam antikoncepcie, k interrupčnej starostlivosti vrátane medikamentóznej interrupcie, k predpôrodnej starostlivosti, postexpozičnej profylaxii a liečbe pohlavne prenosných chorôb,“ menuje organizácia.

Ďalej uvádza, že najmä pri Rómkach a ženách afrického pôvodu utekajúcich z Ukrajiny môže dochádzať k porušovaniu sexuálnych a reprodukčných práv z dôvodu diskriminácie a rasizmu. Feministické hnutie požaduje splnenie konkrétnych krokov. Slovenská vláda, ale aj vláda Moldavy, Poľska, Maďarska a Rumunska, by mala podľa organizácie vydať usmernenie, kde deklaruje, že spomínané formy zdravotnej starostlivosti patria medzi základnú a bezplatnú službu.

Ďalej chcú, aby sa núdzová antikoncepcia poskytovala bezodkladne bez lekárskeho predpisu a bezplatne všetkým utekajúcim z Ukrajiny a tiež aby sa pre všetky utečenkyne legalizovala a sprístupnila medikamentózna interrupcia v ranom štádiu tehotenstva.

Riešenie žiadujú aj v prípade sexuálneho násilia. „Vyzývame vládu aby prijala účinné opatrenia na predchádzanie rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho násilia a na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania – predovšetkým v okolí hraníc a ďalších hlavných tranzitných bodov,dodáva organizácia Možnosť Voľby. 

zdielať na facebooku

Páči sa Vám tento článok?

Ak chcete dostávať newsletter s výberom tém podľa vašich záujmov, stačí si ich vo vašom profile po registrácii vyplniť.

Registrácia